Med fokus på logistikfastigheter

Bockasjö Fastigheter fokuserar på tre kriterier i uppbyggnaden av sitt fastighetsbestånd av moderna och hållbara logistikfastigheter.

Fastigheterna skall vara belägna på erkända logistikorter med en bra infrastruktur som ger förutsättningar för effektiv och hållbar logistik.

Hyresgästerna skall vara väletablerade och ledande aktörer inom sin bransch.

De fastigheter som förvärvas skall vara producerade med hög kvalité och miljöcertifierade. Dessa fokusområden resulterar i välanpassade och moderna logistikfastigheter som skapar värde för våra hyresgäster och ägare.

Läs mer om oss

Våra fastigheter är uppförda med fokus på hög kvalité och hållbarhet.

Våra fastigheter

Kvalitet och medvetenhet är viktiga värden i vårt arbete för en hållbar framtid.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Med 20 års erfarenhet inom branschen.

Bockasjö Fastigheter AB startades under 2022 för att bli en långsiktig ägare av de logistikfastigheter som Bockasjö AB uppfört. Bockasjö AB, som är en projektutvecklare av logistikfastigheter startades 2004 och har uppfört ca 35 större logistikfastigheter sedan starten.

Kunskapen om logistikfastigheter och hur dessa skall vara konfigurerade, belägna och anpassade till de miljökrav som ställs från omvärld och hyresgäster är betydande.

Bockasjö AB såldes hösten 2023 till det börsnoterade bolaget Catena AB. Bockasjö Fastigheter ägs av Bockasjö Capital AB, ett bolag som ägs till 100% av Joakim Hedin.

Bockasjö Fastigheter AB äger idag två fastigheter i Eskilstuna Logistikpark varav Apoteket är hyresgäst i den ena, och H&M i den andra.

Läs mer om oss
```